Aktuellt

NYHET! Förlängning av Nordcert godkännande Datum: 27.01.2014
Halfen GmbH har fått sitt SBS-godkännande förlängt. Certifikatet är giltigt t.o.m. 2018. Det innebär att alla produkter som är producerade där har bestyrkta egenskaper.
sbs_nordcert d-certifikat_halfenprodukter_2014
CE-märkning av lyftredskap Datum: 06.02.2012
Lyftanordningar och lyftredskap ska vara CE-märkta när de släpps ut på marknaden eller tas i drift. Märkningen ska vara väl synlig, lättläst och beständig.
CE-märket innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav.

Arbetsmiljöverket har en ny temasida med information om säkrare lyft.
Gå till rubriken Tillverkarens ansvar, CE-märkning av lyftredskap - guide, där ni hittar vilka redskap och produkter som omfattas av kraven.
NYHET! Certifikat för passivhuskomponenter Datum: 24.01.2012
Halfen har erhållit certifikat för lämpliga komponenter att använda i passivhus eller lågenergihus från Passivhaus Institut i Darmstadt. Certifikaten gäller för vår nyutvecklade Halfen Balkonginfästning HIT-HP med 80 mm isolering och HIT-SP med 120 mm isolering.
Vita fingrar - ett borrningsrelaterat hälsoproblem vid betongbyggnation Datum: 17.11.2009
Läs de svenska och engelska rapporterna som beskriver ett av byggindustrins vanligaste och allvarligaste hälsoproblem vid förankring i betong genom borrning. Ingjutna ankarskenor motverkar uppkomst och etablering av sjukdomen vita fingrar.
HALFEN-produkter SBS-certifierade av Nordcert Datum: 01.09.2009
Halfen AB är från 1 september 2009 SBS-certifierade av Nordcert. Certifikatet är giltigt t.o.m. 31 augusti 2014.

SBS-märket är certifieringsmärke för armeringsprodukter och konstruktionsstål som registrerats av Nordcert AB.

SBS-certifikat HALFEN-produkter,