Canary Wharf, London, UK

Canary Wharf, London, England

Canary Wharf höghus, London, med HALFEN Förtagningslåda HBT. Bjälklaget förankrades till huvudstommen med HBT-systemet.
Canary Wharf