Turning_Torso_Malmoe_kopf_2
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Armeringsskarv HBS-05

HBS 05
HALFEN Armeringsskarv HBS-05 är en mekanisk skarv, som används vid skarvning av armering och som i många fall är att föredra framför omlottskarvning. En mekanisk skarv är mindre utrymmeskrävande och ger ofta en tekniskt och ekonomiskt fördelaktigare lösning. En annan stor fördel är att skruvförbandet inte kräver momentnyckel för åtdragning. När anslutningsdelens gängor skruvats in och inte längre är synliga vet man att rätt åtdragningsmoment har uppnåtts. HBS-05 är typgodkänd.

Ingjutningsdelen finns i två versioner, HBS-05-B och HBS-05-S. B-versionen har gängad hylsa med spikfläns, medan S-versionen är utan spikfläns. Utöver standardutförandet kan armeringsskarven tillhandahållas i många olika specialvarianter, t.ex. längder upp till 6,0 meter med extra förankring, gänga på bägge sidor, utan spikbricka m.m. Vid tillverkning av speciallängder används friktionssvetsning som metod. Denna tillverkning är certifierad och garanterar högre hållfasthet i svetsområdet än i stångmaterialet.

Anslutningsdelen HBS-05-A är rullgängad i en ände och passar till båda ingjutningsdelarna. Kan tillverkas i samma utföranden och speciallängder som HBS-05-B.
Fördelar:
Quality features
  • Omfattande sortiment för stångdiametrar från 12 till 32 mm
  • Enkel identifiering av systemkomponenterna genom färgmärkning
  • Stänger Ø 12 - 28 mm klarar dynamisk belastning enligt DIN 1045:1988 och DIN 1045:2001
  • Stänger med smidda muffar kan spikas direkt mot formen
  • Gängade skarvar är speciellt ekonomiska vid vertikala armeringsskarvar och speciallängder
  • SITAC typgodkännande av HBS-05 - 2838/93