Reinforcement systems
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Armeringskoppling MBT

Med armeringskopplingen MBT kan två armeringsstänger skarvas genom klämverkan. Tryck- och dragkrafter kan överföras.
Armeringskopplingen MBT lämpar sig speciellt för renovering av armering, för anslutning mellan befintlig konstruktion och nybyggnad, för anslutning av prefabricerade betongelement och för anslutning av våningshöga prefabricerade skorstenar.
Fördelar:
  • Typgodkänd för stångdiameterar 8-28 mm
  • Ingen förbehandling av stångändarna
  • Inga specialverktyg behövs
  • Reduceringsmuttrar för olika stångdiametrar