Reinforcement systems
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Förtagningslåda HBT

Rebend connection HBT
HALFEN Förtagningslåda HBT förenklar arbetet vid gjutning av betongväggar med anslutande konstruktioner, som till exempel väggar, trappor, valv och ramper. Förtagningslådan sparar tid och ger en mycket stark konstruktion. Eftersom armeringsjärnen ligger dolda i listen ända tills den anslutande formen ställs på plats, slipper man ifrån en stor olycksrisk med utstickande armeringsjärn. Armeringsjärnen levereras i stål BSt500S respektive BSt500WR samt i BSt500NR (A4) i dimension 8, 10 och 12 mm. Det finns sju olika profiler för anslutande väggar med tjocklekar från 80 till 230 mm. 14 olika armeringsutföranden på armeringen med 1 eller 2 armeringsjärn.
Fördelar:
  • Anslutningsstänger antingen av BSt 500 S enligt DIN 488 eller på förfrågan av BSt 500 WR eller BSt 500 NR rostfritt A4. Stångdiameter 8 - 12 mm
  • 7 olika profiler för anslutningsväggar med tjocklekar 80 - 230 mm (För större väggtjocklekar kan specialutföranden levereras.)
  • 14 olika bygelutföranden för anslutning i ett eller två lager
  • NYHET: Reducerad lådhöjd. HBT är genom sin reducerade lådhöjd idealisk för betongelementfabriker där byggelement med små täckande betongskikt tillverkas.
  • Lådhöjd

    h = 24 mm för stångdiameter 8 mm

    h = 30 mm för stångdiameter 10 mm