Reinforcement systems
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Balkonginfästning HITHALFEN HIT ISO-ELEMENT ABQ, ABD
Balcony connections HIT
HALFEN Balkonginfästning HIT
Att fästa in balkonger utan att skapa köldbryggor är ett mycket svårlöst konstruktionstekniskt problem. Traditionellt görs detta genom hopgjutning med bjälklaget, antingen kontinuerligt utmed balkongplattans längd eller med intermittenta punkter där köldbryggan dock går obruten in i byggnaden (golvet/taket).

HALFEN:s lösning på detta problem är den nyutvecklade balkonginfästningen HIT, som åstadkommer en obruten isolering över fasaden, vilket ger en avsevärd energibesparing. HIT är en infästnings-modul, som byggs in i betongkonstruktioner och överför krafter genom isolerade konstruktioner med minimal värmeförlust.

Med ett brett program av olika dimensioner, täcks så gott som alla förekommande balkongtyper och utkragande byggnadsdelar på marknaden in.

Traditionellt används vanligt armeringsjärn när man fäster balkonger. Värmeledningstalet för armeringsjärn är 60 W/mK. HALFEN Balkonginfästning HIT bryter köldbryggor med genomföringar av rostfritt stål som har ett värmeledningstal på 15 W/mK. För att göra en ekonomisk kalkyl över tid avseende energibesparing kontra kapitalinvestering går det att ladda ner ett kalkylprogram till höger.

Eftersom balkonginfästningen dessutom tillåter obruten isolering (80 mm) över fasaden blir energibesparingen avsevärd. Balkonginfästning HIT ger också effekter i form av förbättrat inomhusklimat. En konventionell lösning, med obruten balkongplatta, ger låga temperaturer på innerväggar och golv. Detta leder till kondensproblem som kan resultera i missfärgning och i värsta fall mögel, något som du kan undvika med HALFEN Balkonginfästning HIT.

Med HIT beräkningsprogram kan du lätt räkna ut optimala längder, typer och vilka laster som utvecklas. Programmet kan laddas ner här.

Konsultföretaget WSP Enviromental har genomfört en akustisk mätning av HALFEN Balkonginfästning HIT och resultaten visade sig bli avsevärt bättre än de riktlinjer som dras upp enligt BBR-99. BBR-99 delar upp stegljudsnivåerna i tre klasser - A, B och C. Klass C är normkrav och klass B är förhöjd ljudstandard liksom klass A. Resultatet av testet visade att balkonger och loftgångar utförda med HALFEN Balkonginfästning HIT uppfyller ljudklass C med god marginal och ljudklass B med 2-3 enheter.

Kvalitet och fördelar med den nya HIT-HP High Performance:
HIT_bild_small.jpg
 • Högsta brandskyddsklass som standard – alla standardversioner av den nya HALFEN Balkonginfästning HIT-HP är klassificerade enligt det europeiska brandskyddssystemet för lastbärande komponenter REI 120
 • HIT-HP har mycket bättre värmeisolerande egenskaper
 • HIT-HP modulerna har högre kapacitet. Vid platt-tjocklek ≥ 16 cm kan de överföra tvärkrafter upp till 160 kN/m
 • De nya modulerna HIT-HP MV finns nu även i storlekarna 0,25, 0,50 och 1,00 m.
 • Enkel installation. Vid montering ovanifrån får man inga konflikter med befintlig armering.
 • Särkerställd kvalitet genom typgodkännandet från DIBt - DIN 1045-1 / SBS-certifiering G1 002

Kvalitet och fördelar med den nya HIT-SP Superior Performance (tillgänglig från 3 kvartalet 2011):
HIT_bild_small.jpg
 • HIT-SP Superior Performance för 120 mm isolering har samma fördelar som HIT-HP High Performance och där till fördelen med ytterligare öknad isolertjocklek.
Fördelar för alla i byggprocessen:
 • Arkitekten: Får större spelrum för sina visioner.

 • Konstruktören: Får en överlägsen teknisk lösning samt förenklad projektering med kostnadsfri support och tidsbesparande verktyg. I den tekniska supporten ingår CAD-ritningar, tekniskt beräkningsprogram (FEM) och en ekonomisk beräkningsmodul som räknar hem investeringen över tiden.

 • Byggherren: Får sin investering i de flesta fall betald redan inom 10 år tack vare lägre energiförbrukning. Får även en bättre boendemiljö där kondens, kallras och kalla golv är ett minne blott.

 • Byggentreprenören: Får en överlägsen kostnadseffektivitet med säker och effektiv montering samt minimerad krantid. Detta tack vare korta utstick i bakkant på balkongen och tryckarmering i form av tryckankare, som inte kolliderar med bjälklagets armering vid montage. Dörrkarmar kan drevas direkt mot HITmodulens ovansida. Vid platsgjutning används HIT-modulen som en formsida. Antalet felkällor vid montage minskar.

 • Prefabtillverkare: Får en enkel och snabb formsättning med hjälp av standardmoduler. Korta utstick i bakkanten av balkongen kan bidra till minskade hanterings- och transportkostnader. HIT-modulen används som formsida vid gjutning i fabrik.

 • Boende: Får en god boendemiljö utan risk för störande ljud och kalla golv. Låga energikostnader är dessutom en självklarhet och ett krav från boende i nybyggnation.