Lifting Systems
HALFEN Transportankarsystem – individuella lösningar för lyft och transport av betongelement.

HALFEN garanterar högsta material- och tillverkningskvalitet från egna fabriker med rigorösa kvalitetskontroller samt ett globalt varumärkes produktsäkerhet.

Frimeda Transportankarsystem TPA

Frimeda
FRIMEDA transportankarsystem består av dels plattjärnsankare som gjuts in i betongelementet och dels en lyftanordning i form av en ringkoppling. Ringkopplingen och ankarna är utformade så att de kan ta upp laster i alla riktningar. Ringkopplingarna kan låsas upp antingen manuellt direkt på kopplingshuvudet eller med fjärrstyrning.
Särskilda kvalitetsegenskaper:
  • Lastkapacitet 1,25-26 ton
  • Många olika ankartyper
  • Lastkapaciteterna kan inte förväxlas
  • Bara det som hör ihop passar ihop.