Lifting Systems
HALFEN Transportankarsystem – individuella lösningar för lyft och transport av betongelement.

HALFEN garanterar högsta material- och tillverkningskvalitet från egna fabriker med rigorösa kvalitetskontroller samt ett globalt varumärkes produktsäkerhet.

DEHA kulankare och DEHA hylsankare

DEHA Socket anchor system
DEHA kultransportankare gjuts in tillsammans med en ursparningsdetalj. Denna tas bort efter gjutningen. Universalhuvudkopplingen hakas fast i ankaret på ett par sekunder. Elementet är klart för lkyft och transport.

DEHA hylsankare består av en rundstång och en påpressad gänghylsa där man vid transporten kan gänga in en lastupphängningsanordning, t.ex. en lyftögla. Används framför allt till tunna element.
Särskilda kvalitetsegenskaper:
  • Säkert, snabbt och rationellt
  • Slitagetålig koppling
  • För element av alla former och storlekar
  • Lastkapacitet 1,3 - 45 ton