Montevideo_Rotterdam_1_NL
HALFEN Konsolsystem – säkert, ekonomiskt och modernt montage av tegelfasader.

Tegelfasader är estetiskt attraktiva och ekonomiskt hållbara. För att säkerställa att fasaden förblir stabil, överförs tegelfasadens egenvikt direkt till byggnadens bärande konstruktion med HALFEN Konsolsystem.

HALFEN konsolankare typ HK4 och tillbehör

Brickwork support systems
HALFEN konsolankare HK4 är avsedda för att ta upp egenviktslasterna från skalmurar och föra dem vidare till byggnadens bärande stomme.

Genom den steglösa höjdjusteringsmöjligheten med ± 3,5 cm lämpar de sig mycket bra för att utjämna stombyggnadstoleranser och monteringstoleranser för fästskruvar.

HALFEN konsolankare tillverkas av rostfritt stål i olika varianter för alla tänkbara bärningssituationer.

Genom indelningen i lastkapaciteterna 3.5 kN, 7.0 kN och 10.5 kN blir de i kombination med Halfen-skenor en ekonomisk infästning för skalmurar.
Särskilda kvalitetsegenskaper:
  • Typprovad förankring
  • Mycket goda justeringsmöjligheter
  • Komplett program för alla skalmursändamål