Pasarela_Figueres_ES
HALFEN Dragstångssystem – det kompletta och estetiska systemet, som ger en smäcker och luftig utformning av lätta konstruktioner

Arkitektoniska visioner förverkligas med HALFENS justerbara dragstångssystem. Systemlösningar och sober design bidrar till att skapa spännande konstruktioner. Endast fantasin sätter gränser!

DETAN Dragsstångssystem

Tension rod system
DETAN Dragsstångssystem används inom många olika tillämpningsområden:

  • Fackverksstänger och vindförband i tak och väggar
  • Stagning av master och skärmtak
  • Dragband i stål- och träbalkar
  • Bakåtförankring av glasfasader
  • Stagning av gångbroar


Med hjälp av olika systemlösningar kan man åstadkomma komplicerade konstruktioner och estetiskt utformade detaljer inomhus och utomhus.

DETAN dragsstång utförs av stål (S460) och rostfritt stål. Genom den målmedvetna produktutvecklingen och utnyttjandet av S460-dragstag och av högmoderna stålgjutgodsmaterial i gaffeldetaljerna kan vi nu åstadkomma betydligt högre bärförmågor.
Tension rod system
Särskilda kvalitetsegenskaper:
  • Skruvkopplingar som säkras med DT-S-skarvmuttrar
  • Enkel längdjustering
  • Enkel synkontroll vid monteringen
  • Kapsling av gängan mot korrosion