Chemiefabrik_ES
HALFEN Powerclick - det flexibla och innovativa stödsystemet för rörledningskonstruktioner.

Systemets få delar är multifunktionella och går att använda i de flesta tänkbara kombinationer och konstruktioner.

HALFEN Powerclick

Halfen Powerclick
Systemet HALFEN POWERCLICK är en innovativ vidareutveckling av rörstöd för rörledningar inom industrin. HALFEN POWERCLICK är testat av TÜV enligt EN 13480. Aldrig förut har ett så stort urval av stödvarianter kunnat lösas med så få multifunktionella komponenter, som t.ex. med system 63:
  • En profil för alla rörledningsstöd
  • En hörnskarv i två utföranden för 112 varianter
  • En balkklämma för alla balkdimensioner
Fördelar
Systemet HALFEN POWERCLICK är skräddarsytt efter behoven hos rörledningar inom industrin och ger möjlighet till ekonomiska systemlösningar. Med systemet HALFEN POWERCLICK kan stödkonstruktioner åstadkommas enligt ett helt nytt koncept:
  • Mycket få komponenter, alla multifunktionella
  • Optimalt steglös justering
  • Säkerhet tack vare den definierade lastöverföringen
  • Enbart fasta förband används genomgående
  • Högmodern teknik till gynnsamt pris
  • Låg vikt