Company
HALFEN. Då kan du vara säker.

Företaget

Med över 1100 anställda i 15 länder och mer än 20 000 produkter är HALFEN ett av de internationellt mest framgångsrika företagen inom betongförankrings-, fasadinfästnings- och montageteknik.

Vi kan erbjuda våra kunder mycket högvärdiga produkter för betongelementbyggnader, industribyggnader och bostadshus samt för anläggnings- och infrastrukturbyggnad.

Våra varumärken "HALFEN", "DEHA", "DEMU" och "FRIMEDA" tillhör marknadsledarna. Denna ställning avser vi att bibehålla och bygga ut över hela världen.

Allt sedan företaget startade 1929 har vårt mål varit att erbjuda kundanpassade, innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Med passion och kompetens. Och med mycket högt ställda anspråk när det gäller teknik, kvalitet och säkerhet. HALFEN-innovationerna har alltid varit och kommer alltid att vara vägvisande för hela branschen.

Vi kommer också i fortsättningen att driva på framåtskridandet. Därför investerar vi i forskning och i samarbete med universiteten.

De höga krav som vi ställer på oss själva återspeglas också i relationerna till anställda, kunder och leverantörer. På alla plan präglas vårt handlande av förtroende, respekt och pålitlighet. För vi vill ha en långfristig världsomspännande tillväxt, och den uppnår vi bara genom konsekvent kostnadsstyrning, affärsmässigt handlande och inte minst genom att göra oss förtjänta av det förtroende som visas oss.

Som ett internationellt företag är vi medvetna om vårt globala och lokala samhällsansvar. Denna förpliktelse tar vi aktivt till oss.Uppbyggnaden av HALFEN

HALFEN är idag ett internationellt företag med en omsättning på över 170 miljoner euro. Vi framställer våra produkter i två fabriker i Tyskland (Langenfeld och Artern) och i Polen.

På så sätt får vi en optimal fördelning av lönekostnaderna allt efter graden av tillverkningsteknik. I 15 länder stöder vi våra kunder med våra HALFEN landsorganisationer. Våra produkter kan tack vare stödet från våra försäljningspartners säljas i mer än 35 länder.

Men vi är medvetna om att framgången måste skapas på nytt varje dag. Med en användarorienterad inriktning hos vår försäljningsorganisation, med ett snabbt och flexibelt logistikkoncept och med produkter som är tillgängliga över hela världen lägger vi de elementära grundstenarna för HALFENs kommande framgångar.

Vi arbetar intensivt på att uppfylla våra kunders behov och ständigt vidareutveckla HALFENs världsledande varumärken. Du hittar din kontaktperson på den här webbsidan under "Kontakt".


Plant Langenfeld
Langenfeld i Nordrhein-Westfalen, Tyskland
Plant Artern
Artern i Thüringen, Tyskland
Nowe Skalmierzyce, Polen
DEMU. Utrecht, Nederländerna