Fixing systems
HALFEN Förankringssystem är det intelligenta alternativet till att borra och svetsa.

Med det omfattande sortimentet av förankringsprodukter, kan nästan alla infästningsproblem lösas, och laster i alla riktningar säkert tas upp i betongen.

HALFEN Kantskyddsvinkel HKW

Corner guards
HALFEN Kantskyddsvinkel HKW är det optimala för att skydda hörnen på pelare och betongväggar, t.ex. i industrilokaler och garage där risk för påkörning m.m. föreligger. Kantskyddsvinkel HKW finns i varmgalvaniserat och rostfritt utförande och båda har påsvetsade ingjutningskramlor. Finns i längder från 500 mm till 2 meter.
Fördelar:
Quality features
  • 92-gradersvinkeln ger en god anliggning mot formen och därmed en felfri anslutning mot betongen.
  • De U-formade förankringarna av armeringsstål hindrar inte hörnarmeringen och underlättar monteringen av kantskyddsvinklarna.