Screws, Accessories

Infästningar i trä

HALFEN Spikningsförankringar
timber fixing strap
Träbjälkar i låglutande tak läggs ofta upp på ringbalkar av betong för att fixera dem i rätt läge och säkra dem mot lyftkrafter av vindsug. Halfenskenor, som dimensioneras för dessa krafter, gjuts in i betongbalkarna i nivå med översidan.

Spikningsförankringarna är försedda med T-huvuden som sticks in i ankarskenan. Förankringen skjuts mot träbjälken och spikas fast. En enkel, säker och framför allt snabb infästningsmetod.
HALFEN Takstolsfäste
rafter shoe
Istället för på de förut vanliga betongkanterna (med omständligt formsättnings- och armeringsarbete) skruvas takstolsfoten fast direkt i Halfenskenor som gjuts in i betongtakbjälklaget i nivå med översidan. På så sätt kan lasterna från takstolar med virkesbredder från 60 till 120 mm och med varierande taklutningar förankras med en enda takstolsfästestyp.
DETAN Dragstångssystem
Tension Rod System
Takstolar i hallar med stor spännvidd i hallar utförs i allt större omfattning som kombinationer av limträbalkar och dragstag av stål. Med de smidda gaffeldetaljerna och de slanka höghållfasta stagen utgör DETAN dragstagsystem en god grund för avancerade konstruktioner som också uppfyller högt ställda arkitektoniska anspråk.