Reinforcement systems
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Skjuvankarsystem HDB

Punching shear reinforcement HDB
HALFEN Skjuvankarsystem HDB är en kostnadseffektiv och säker skjuvarmering för att förhindra genomstansning. HDB är en ny typ av skjuvarmering och förstärkning vid övergång från betongplatta till pelare. Tillsammans med betong och böjarmering säkerställer den att pelaren inte stansas genom plattan i t.ex. pelardäck. HDB-modulerna placeras i en stjärnformation och gjuts in i betongplattan runt pelarens anliggningspunkt.

HALFEN Skjuvankare HDB möjliggör

 • en konstruktivt beprövad och säker förstärkning av tunna plattor utsatta för lokalt höga belastningar.
 • genomföringar i bjälklag i direkt anslutning till väggar/pelare.
 • snabbare och enklare uppbyggnad av valvform genom förenklad formsättning och armering.
 • standardkomponenter, som förenklar logistiken och är idealiska att montera ovanifrån när övrig armering är på plats.
 • större valfrihet vid planering och omdisponering av våningsutrymmen genom en öppen planlösning och mindre pelartvärsnitt.
 • att den plana undersidan kan användas direkt som tak.
 • att utrymmet mellan tak och undertak kan utnyttjas för ledningsdragning utan störande pelarvoter och balkar.


HALFEN Skjuvankare HDB kan användas i plattbärlag.

 • Plattbärlagen tillverkas med skenan ingjuten i betongskiktet.
 • Konstruktionen är klar för gjutning efter montering, inget extra armeringsarbete krävs.
 • Ger samma skjuvkapacitet som en platsgjuten konstruktion.
Fördelar:
Quality features
 • Stångdiameter 10-25 mm
 • Element med 2 och 3 ankarstänger
 • Typgodkända (tyska institutet för byggteknik i Berlin)
 • Idealiska för montering ovanifrån efter inläggning av ytarmeringen
 • Kort leveranstid för systemelement, leverans från lager som standardelement
hdb
HDB-komplettelementen svetsas på en plattjärnslist.
De är idealiska för montering "underifrån", dvs. elementen ställs på formen med speciella distanser. Därefter läggs underkants- och överkantsarmeringen in.
Fördelar:
hdb
 • Stångdiameter 10-25 mm
 • Komplettelement med 3, 4, 5 och 6 ankarstänger med dubbla huvuden
 • Individuella stångavstånd för anpassning till armeringens centrumavstånd
 • Typgodkända (tyska institutet för byggteknik i Berlin) för alla skjuvpåverkade byggnadsdelar
 • Distanser finns för 15-45 mm täckande betongskikt