Reinforcement systems
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Stegljudsisolering bi-Trapez-Box® HBB

Halfen bi-Trapez-Box
Buller och oljud är något som inverkar negativt på vår livskvalitet. Till det hör också stegljud och vibrationer som kan förekomma i trapphus till flerbostadshus. Därför är en av de viktigaste utmaningarna i nybyggnation att minimera buller- och stegljud.

HALFEN bi-Trapez-Box® med optimal stegljudsdämpning är därför en effektiv lösning för att minimera bullernivåerna i trapphus.
Fördelar:
  • Kan användas för både platsgjutna och prefabricerade trapphus
  • Finns för vilplan med tjocklek 160, 180 och 200 mm
  • Optimal stegljudsdämpning tack vare bi-Trapez-Lager®