Reinforcement systems
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Pelarfot HCC

Halfen Column Shoe HCC
HALFEN Pelarfot HCC är ett komplett program för förankring av prefabricerade betongpelare till ingjutna grundbultar.

HALFEN pelarfötter kan också användas
för sammankoppling av våningshöga, prefabricerade betongpelare. Grundbulten som gjuts in i betongpelarens ovankant går genom bjälklaget och förankras till nästa betongpelare.

Sortimentet omfattar kapaciteter från 54 kN till 855 kN. Dimensionerade lastkapacitet Fd (kN) enligt BKR 03, BSK 99 och BBK 04.
Halfen Column Shoe HCC
Fördelar:
  • Enkel och snabb montering i form.
  • Justerbar och snabb montering på byggarbetsplatsen.
  • Tål full belastning på pelarfoten direkt efter montering.
  • Finns i dimensioner från M16 till M52.