Reinforcement systems
HALFEN Armeringssystem – användarvänliga produkter på högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

Armeringsprodukter anpassade till de senaste byggmetoderna och den senaste tekniska utvecklingen. HALFEN bidrar till effektiva projekt.

HALFEN Konsolarmering HSC

hsc
HALFEN Konsolarmering HSC är en speciellt
utformad armering med ankarhuvuden för att
ge en säker, snabb och ekonomisk koppling
mellan pelare och konsol.

HSC-systemet har följande egenskaper:
 • Säker förankring genom de uppsmidda ankarhuvudena.
 • Minskad armeringsmängd jämfört med traditionellt bockad huvudarmering.
 • Bockning av huvudarmering ej nödvändig.
 • Förenklar formsättningen, speciellt vid konsoler på fler än en sida.
 • Finns för både direkt- och tvåstegsgjutning.
 • Ekonomiskt armeringssystem för olika typer av perlarkonsoler.
Fördelar:
hsc_anw
HSC - en enkel förankring
 • Förenklar den traditionella och komplicerade armeringen i konsoler.
 • Snabbare montering tack vare enkelt utförande och mindre armeringsmängd.
 • Enkel montering utan specialverktyg.
 • Gjutning i ett eller flera steg.
 • I kombination med armeringsskarven HBS-05 möjliggörs även tvåstegsgjutning av konsoler.
 • Rationell formsättning och kortare produktionstider tack vare den enkla geometrin.
 • Inga ingrepp i formen vid konsoler på mer än en sida.


Typgodkännande och normer
 • Dimensionering är baserad på DIN 1045-1 , EC2 och BBK 04.
 • Tyskt typgodkännande enligt DIBt för HALFEN HSC (Z-1.5-204).
 • Svenskt typgodkännande för HALFEN HBS-05 (Tgbevis nr 2838/93).


Teknik
 • 100 % överföring av drag- och tryckbelastningar tack vare formen på ankarhuvudet.
 • Klarar även dynamiska laster.
 • Ankarhuvudet går att placera vågrätt eller lodrätt, vilket ger en optimal anpassning till befintligt utrymme.